Námořnická

Když Země je v dáli ohnutá
možná to není stářím,
když chvíli Slunce září
ještě ne úplně shůry
na chatrný koráb života,
co jediný přežil potopu…

Aspoň lodičkou z kůry
na moment vládn…

Nirvana

Až konečně najdu důvody
dosáhnout věčné blaženosti
a až červů průvody
hravě okoušou líně moje vetché kosti,
konečně dva metry pod loukou,
ušetřen letní výhně…
Vyroste letitá slíva
pod …