Spolu

Svíčka koluje z ruky do ruky

Chvilka ticha a melodie zaznívá

Krásná a opojná, pomíjivá

Jsme spolu, víme, nemyslíme

Stojíme tiše, nemluvíme

My, co myslíme, že víme

I ti, co vědí, jen to nev…

Ráno

Ráno pokouším se číst

Z kávové sedliny

Chtěl bych si jen tiše příst

Spěchám pro noviny

Ráno pokouším se číst

Z očí kolemjdoucích lidí

Nejsem vůbec ničím jist

Zdalipak mé oči dobře vid…

zrcadlo

Jsi jako troska příteli, říkáš nesměle,
Pohleď do své tváře, je ztrhaná a je v ní vidět vše,
Co snažíš se sám sobě zalhat vesele,
To vrací se, a prosíš, milost nade vše.

Bušíš hlavou do zdi, jsi…